Laitoksen esittely - Tampereen teknillinen yliopisto

Laitoksen esittely

 

Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan laitoksen lähihistoria juontaa juurensa vuoden 2013 alussa voimaan astuneeseen uuteen tiedekunta- ja laitosrakenteeseen, jossa ohjelmistotekniikan laitokseen liitettiin osa tietokonetekniikan laitoksesta ja osa tietoliikennetekniikan laitoksesta. Vuonna 2008 ohjelmistotekniikan laitokseen liittyi takaisin pari vuotta aiemmin siitä erkautunut ihmiskeskeisen teknologian laitos (IHTE).

Elektroniikan laitoksesta (perustettu 1967) vuonna 1983 itsenäistynyt tietojenkäsittelytekniikan laitos jakautui vuonna 1988 kahtia valtavan kasvun seurauksena signaalinkäsittelyn ja ohjelmistotekniikan laitoksiksi. Sittemmin vuonna 2000 digitaalijärjestelmien ja erityisesti VLSI-järjestelmien tutkimus ja opetus erkaantui signaalinkäsittelyn laitoksesta omaksi yksiköksi ja digitaali- ja tietokonetekniikan laitos syntyi. Vuonna 2007 nimi muutettiin tietokonetekniikan laitokseksi.

Tietoliikennetekniikan laitos sai alkunsa vuoden 1992 alussa, jolloin tämä aiemmin myös elektroniikan laitoksen vastuulle kuulunut ala siirtyi perustetulle uudelle laitokselle ja alan opetus- ja tutkimustoiminnan systemaattinen ja laaja-alainen kehittäminen TTY:llä alkoi.

Nykyisen tietotekniikan laitoksen englanninkielinen nimi "Pervasive Computing" kuvaa suomenkielistä nimeä paremmin laitoksen suuntautuneisuutta jokapaikan tietotekniikkaan.

Laitos vastaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin perusopetuksesta koko yliopistossa. Laitos kuuluu Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan. Laitoksen opetustarjonta on suunnattu lähinnä tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Tutkimuksessa ja syventävässä opetuksessa vahvoja alojamme ovat ohjelmistotuotanto, käytettävyys, rinnakkaiset, hajautetut, mobiilit ja sulautetut järjestelmät, tietorakenteet ja algoritmit sekä ohjelmoinnin opetuksen tutkimus. Näiden lisäksi laitos panostaa myös paikannukseen ja navigointiin, tietokone- ja prosessoritekniikkaan, internetin nykyisiin ja tuleviin verkkoarkkitehtuureihin ja protokolliin sekä tietoturvaan liittyvään tutkimukseen ja koulutukseen.

Tarjoamme perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Opinnäytetöitä voi tehdä tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin sekä tekniikan lisensiaatin, tekniikan tohtorin tai filosofian tohtorin jatkotutkintoihin.

Tietotekniikan laitoksella työskentelee 9 professoria, 7 yliassistenttia, 4 tutkijatohtoria, kymmeniä tutkijoita ja tutkimusapulaisia. Tutkimushenkilöstö osallistuu tutkimustyön ohella aktiivisesti opetukseen ja ohjaukseen. Lisäksi laitoksella toimii 9 yliopisto-opettajaa.

Tietotekniikan laitos sijaitsee vuonna 2001 rakennetussa Tietotalossa (E-, F-, G- ja H-siivet). Laitoksen johtajana toimii Tommi Mikkonen.

Päivittäjä: Kaisa Niskanen, 11.04.2014 13:59.
Asiasanat: tietoa tty:stä, näkyvyys ja viestintä