Signaalinkäsittely - Tampereen teknillinen yliopisto

Signaalinkäsittelyn laitos

Signaalinkäsittelyn laitos

Signaalinkäsittelyn laitos (SGN) toimii Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa. Signaalinkäsittely on yksi TTY:n painopistealoista ja laitoksella toimii useita aktiivisia tutkimusryhmiä.

Laitoksen tarjoamissa opinnoissa nivoutuvat yhteen mm. äänen, kuvan ja biologisten signaaleiden käsittely ja niihin liittyvät laitteisto- ja ohjelmistoratkaisut. Signaalinkäsittelyllä analysoidaan ja muokataan erilaisia digitaalisia signaaleja kuten puhetta matkapuhelimissa, ääntä CD- ja mp3-soittimissa, kuvia ja videota digikameroissa ja -televisioissa sekä mittaussignaaleja teollisuuslaitteissa.

Laitoksella työskentelee n. 130 henkilöä. Opetushenkilökuntaa on n. 20, joista 15 on professoreita. Työntekijöistämme n. 50 tekee diplomityötä ja n. 80 väitöskirjaa. Tutkijoiden lisäksi palkkaamme vuosittain useita teekkareita tutkimusapulaisiksi ja kesätyöntekijöiksi. Tutkijamme työllistyvät perinteisesti teollisuuteen ja tutkimuslaitoksiin.

Henkilökunnastamme ja opiskelijoistamme runsas kolmannes tulee ulkomailta. Laitoksellamme ja sen Signaalinkäsittelyn kansainvälisessä keskuksessa TICSP:issä vierailee joka vuosi kymmeniä kansainvälisiä signaalinkäsittelyn erikoisasiantuntijoita vaihtelevan pituisia aikoja. Usein he luennoivat alan uusimmista tutkimustuloksista. Vuosittain tutkijamme osallistuvat useisiin kansainvälisiin tieteellisiin tapahtumiin ympäri maailmaa ja henkilökunnastamme yli  20 henkeä käy ulkomailla tutkijavaihdossa.  Laitoksellamme vallitsee kansainvälinen ja tutkitustikin rento ilmapiiri.

Professorit Ulla Ruotsalainen ja Ari Visa
Vararehtori Ulla Ruotsalainen ja laitoksen johtaja Ari Visa

Päivittäjä: Juha Peltonen, 23.02.2016 14:27.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, tietoa tty:stä, näkyvyys ja viestintä, signaalinkäsittelyn laitos, kotisivu, tcsp, spag, sgn, tut sgn, signaalinkäsittely, ääni, puhe, video, biologiset, signaalit, suodatus, opetus, tutkimus, tty-säätiö, data science, data engineering,

Uutiset
Signaalinkäsittelyn laitos

Kaikki uutiset