Sähkötekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Sähkötekniikan laitos

Sähkötekniikka

Sähkötekniikan laitoksen (DEE) tehtävänä on antaa toimialansa ylintä opetusta sekä harjoittaa korkeatasoista tutkimusta, jolla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja kansainvälisesti tunnustettua tieteellistä ulottuvuutta. Laitoksen toimiala kattaa sähköteknisten ongelmien mallintamisen ja analyysin, sähköenergian, suurjännitetekniikan, sähköverkkojen ja -markkinoiden, tehoelektroniikan ja sähkökäyttöjen sekä luotettavuuden opetus- ja tutkimusalueet.

Laitoksen tavoitteena on olla kansainvälisesti tunnustettu toimija ratkaistaessa toimialan muutokseen liittyviä haasteita koskien erityisesti ilmaston muutoksen hallintaa ja uusiutuvia energiajärjestelmiä. Tutkimuksen painopistealueita ovat uudet energialähteet, liikenteen ja työkoneiden sähköistymisen energiatehokkuusvaatimukset sekä älykkäät energiaverkot ja uudet verkostoratkaisut.

Sähkötekniikan laitos koordinoi EU:n 2013 FP7 – smartcities- ohjelmasta rahoitettua IDE4L -projektia. Projeti tavoitteena on demostroida ja kehittää älykästä sähköverkkoa, joka mahdollistaa puhtaan ja luotettavan energian siirron ja käytön tulevaisuudessa tulevaisuudessa. Lisää tietoa projektista : www.ide4l.eu

IDE4L projektin tuloksena on syntynyt Specification of Active Distribution Network Concept Deliverable d2.1-v1.4-final-version.pdf

 

Sähkötekniikan laitoksen yhteystiedot

Päivittäjä: Mirva Seppänen, 06.05.2014 13:20.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietojärjestelmät, työssä tty:llä, näkyvyys ja viestintä, sähkötekniikka, sähköverkot, sähköenergiatekniikka, suurhäiriöt