Ajankohtaista - Tampereen teknillinen yliopisto

TTY:n palotestaustoiminnalle akkreditointi

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) palotestaustoiminta sai akkreditoinnin kansalliselta akkreditointielimeltä FINASilta. Akkreditoinnin piiriin kuuluvia tuotteita ovat muun muassa paloikkunat ja -ovet sekä ei-kantavat seinärakenteet.

Akkreditoidusta palotestaustoiminnasta vastaa Rakenteiden palotekniikka -tutkimusryhmä professori Mikko Malaskan johdolla. Akkreditointi osoittaa tutkimusryhmän pätevyyden tuottaa luotettavia tuloksia ja sen avulla pystytään tarjoamaan monipuolisempaa palotutkimusta ja -testausta. Akkreditoitu testaustoiminta palvelee erityisesti rakennusmateriaali- ja rakennustuoteteollisuutta. Testien tulokset todentavat materiaalien ja tuotteiden paloturvallisuuden viranomaisten, markkinoiden tai käyttäjien vaatimalla tavalla, ja testien perusteella voidaan myöntää ja ylläpitää tuotteiden CE-merkintöjä sekä kansallisia hyväksyntöjä. Aktiivinen testaustoiminta ylläpitää ja kehittää tutkimusryhmän ammattitaitoa sekä tarjoaa näköalapaikan alan tutkimus- ja kehitystarpeiden tunnistamiseen. Akkreditointi tunnistetaan myös ulkomailla, alan teollisuudessa sekä tutkimusverkostoissamme.

Palotekniikan koulutus ja tutkimus alkoivat TTY:llä jo 1980-luvulla. TTY on tehnyt palotestaustoimintaa vuodesta 1997, jolloin yliopistolle asennettiin uusi täyden mittakaavan pysty- ja vaakarakenteille soveltuva polttokoeuuni. Aktiivisessa käytössä olevaan tutkimuslaitteistoon kuuluvat myös sähköuuni ja kartiokalorimetri, joiden avulla voidaan pienellä näytemäärällä tuottaa kattavasti tietoa materiaalien ja tuotteiden palo-ominaisuuksista.

Tutkimusryhmä on tehnyt 20 vuoden aikana monipuolista palotestausta sekä ollut mukana useissa hankkeissa, joissa on parannettu rakenteiden ja rakennusten paloturvallisuutta sekä kehitetty paloturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeistusta. Ryhmä osallistuu aktiivisesti rakennusalan palotekniseen standardisointityöhön ja on mukana mm. CEN:in kansallisissa seurantaryhmissä TC33, TC127, TC166 sekä TC250/SC3.

Aktiivinen palotutkimus tarjoaa myös rakennustekniikan perus- ja jatko-opiskelijoille mahdollisuuden tutustua rakenteiden palotekniseen toimintaan, suunnitteluun sekä asiantuntijatehtäviin toimintaympäristössä, jossa erilaiset polttokokeet ovat osa arkipäivän tekemistä. Paloturvallisuuteen tuotettu uusi tieto ja taito saadaan näin siirrettyä uusille osaajille. Tavoitteena on kouluttaa alalle myös tutkijoita, jotka hallitsevat paloturvallisuutta ohjaavat standardit ja testauksen.

TTY:n palolaboratorion FINAS-akkreditointitunnus on T300 (EN ISO/IEC 17025). Laboratorion akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät FINASin sivustolta: www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=T300.

Lisätietoja:

Professori Mikko Malaska, p. 050 301 5658, etunimi.sukunimi(at)tut.fi

www.tut.fi/palo

Uutisen jättäjä: Elina Soininen
Uutisen päivittäjä: Mika Puonti
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, momentti, rakennustekniikka