KiiauData - Tampereen teknillinen yliopisto

KiiauData

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään tiedonlouhinnan ja data-analyysin menetelmiä kiinteistöautomaatiojärjestelmistä ja energialaitoksista saatavan sensoridatan analysoinnissa ja tulkinnassa.

Automaatiojärjestelmät tuottavat erittäin suuren määrän erilaista mittausdataa, jonka käsittely on osoittautunut hyvin työlääksi ja aikaan vieväksi. Tämän vuoksi pitäisi analysoida järjestelmien tilaa proaktiivisesti ja tuoda esiin erilaisia keinoja, joilla voitaisiin nopeuttaa mittausdatan analysointia.

Hankkeessa kehitetään mm. menetelmiä, joilla analysoidaan erilaisia energiankulutukseen ja -tuottamiseen liittyvien sensoreiden lähettämää data-aineistoa ja siten voidaan ennakoida esim. tuulivoimaloiden toimintaa tai laitteiden vikaantumisia aiempaa nopeammin. Lisäksi hankkeessa kehitetään rakennetussa ympäristössä toimivien erityyppisten palvelujen, tuotteiden ja järjestelmien yhteistoiminnan tueksi mobiiliteettia, paikkatietoa sekä toiminnanohjaus- ja analysointiohjelmistoja.

Hankkeen tulosten avulla rakennetussa ympäristössä toimivat tuotteiden ja palvelujen tarjoajat voivat muodostaa aiempaa huomattavasti laajempia ja automatisoitavissa olevia palvelu- ja tuoteratkaisuja sekä älykkään rakennetun ympäristön uusiin avauksiin että tunnettuihin ongelmiin.

Vastuullinen johtaja: Professori Pekka Loula
Projektipäällikkö: Erikoistutkija Jorma Ylinen

Yhteistyökumppani: Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos

Rahoittajat: Tekes, Porin Energia Oy, Porin kaupunki, Acando Oy, Ahma insinöörit Oy

Projektin kesto 1.1.2013 - 31.12.2014

 

Päivittäjä: Ulla Nevanranta, 18.02.2013 11:23.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, kiiaudata, tiedonlouhinta, data-anlyysi, automaatiojärjestelmät