Arkkitehtuuri - Tampereen teknillinen yliopisto

Arkkitehtuurin laitos

Arkkitehtuuri

Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitos antaa arkkitehtuurin alan ylintä opetusta ja toteuttaa alan soveltavaa, taiteellista ja tieteellistä tutkimustoimintaa. Laitoksen tutkimus- ja opetusaloja ovat arkkitehtuuri, arkkitehtuurin historia, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimus, asuntosuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakennusoppi, yhdyskuntasuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelun teoria.

Päivittäjä: Alavalkama Ilkka, 17.12.2012 11:16.
Asiasanat: tietojärjestelmät