Laadunvarmistus - Tampereen teknillinen yliopisto

Laadunvarmistus

Tampereen teknillinen yliopisto pyrkii kaikessa toiminnassaan korkeaan laatuun. Laadulla tarkoitetaan strategian mukaisia tuloksia ja ohjeistuksen mukaista toimintaa. Laadunvarmistuksella tarkoitetaan puolestaan menettelytapoja, prosesseja ja järjestelmiä, joilla laatua seurataan, ylläpidetään ja kehitetään. TTY:n laatujärjestelmä on yliopistoyhteisön ja sen jäsenten toiminnan ja kehittymisen tärkeä väline. Laatujärjestelmän tavoitteena ovat:

  • yhdenmukaiset toimintatavat
  • toiminnan ennustettavuus
  • yliopiston tavoitteiden mukaisen toiminnan ja tulosten tukeminen ja varmistaminen.


TTY:n laatujärjestelmä perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen, jonka mukaan kaikkiin toimintoihin liittyy suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja kehittämisvaiheet (PDCA-ympyrä). TTY:n laatujärjestelmä on kuvattu tarkemmin TTY:n laatukäsikirjassa. Laatukäsikirjaa päivitetään parhaillaan.

Laatutyö on tärkeä osa yliopistoyhteisön toimintakulttuuria. Korkean laatutason saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi yliopisto takaa yhteisön laatutyölle riittävät resurssit ja tarkoituksenmukaiset välineet sekä kannustaa henkilöstöään niiden käyttöön.

Auditointi

Tampereen teknillinen yliopisto osallistuu kuuden vuoden välein laatujärjestelmän auditointeihin. Tällä hetkellä arvioita toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi), joka aloitti toimintansa 1.5.2014. Arviointikeskus muodostettiin yhdistämällä Korkeakoulujen arviointineuvosto, Koulutuksen arviointineuvosto ja Opetushallituksen arviointitoiminnot.

Karvia edeltänyt toimija, Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA), on hyväksynyt TTY:n laatujärjestelmän auditoinnin 25.3.2014. TTY:n laatujärjestelmän kokonaisuus sai auditoinnissa arvosanan "edistynyt", mikä on arvostelukriteeristön paras arvosana. Auditointi on voimassa 25.3.2020 asti. TTY:n auditointiraporttiin voit tutustua Karvin sivuilla.

Lisätietoa TTY:n laatujärjestelmästä ja sen auditoinnista: laatupäällikkö Mervi Jokipii.

Päivittäjä: Mervi Jokipii, 28.10.2016 9:49.
Sisällöstä vastaa: Jokipii Mervi
Asiasanat: tietoa tty:stä, toiminnan suunnittelu, laatujärjestelmä, auditointi