Tiedeneuvosto - Tampereen teknillinen yliopisto

Tiedeneuvosto

Tiedeneuvostoon kuuluu yhteensä 6-8 jäsentä siten, että jokaisesta tiedekunnasta on vähintään yksi edustaja. Tiedeneuvoston puheenjohtajana toimii rehtorin määräämä vararehtori ja asioiden valmistelijoina toimivat yliopistopalvelut-yksikön työntekijät. Neuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Hallituksen jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus tiedeneuvoston kokouksissa.

Tiedeneuvoston tehtävänä on:

  1. toimia yliopiston hallituksen, konsistorin, rehtorin, tiedekuntien ja laitosten tukena edistäen tieteellisen tutkimuksen laatua ja ylläpitäen tiedepoliittista keskustelua;
  2. tehdä konsistorille tai rehtorille tutkimustoimintaan liittyviä aloitteita;
  3. toimia asiantuntijaelimenä yliopistossa esiin tulevissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa, ei kuitenkaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisessa hyvän tieteellisen käytännön vastaista toimintaa ja tutkimusvilppiä koskevassa jälkikäteisessä tutkinnassa;
  4. ylläpitää tutkimusetiikkaan ja hyviin tieteellisiin käytäntöihin liittyvää keskustelua yliopistossa;
  5. käsitellä ja toteuttaa muut sen tehtäväksi annetut asiat.

 

Tiedeneuvoston kokoonpano toimikaudella 1.1.2017 - 31.12.2017 (suluissa varajäsenet):

Professori Moncef Gabbouj (Akatemiatutkija Matti Mäntysalo)
Professori Mikko Kaasalainen (Yliopistotutkija Pasi Raumonen)
Professori Juho Kanniainen (Professori Kalle Kähkönen)
Professori Martti Kauranen (Professori Esa Räsänen)
Professori Minna Kellomäki (Akatemiatutkija Veikko Sariola)
Professori Jouni Mattila (Professori Minnamari Vippola)

Puheenjohtaja vararehtori Jarmo Takala

Päivittäjä: Anu Juslin, 26.04.2017 7:45.
Sisällöstä vastaa: Juslin Anu
Asiasanat: tiede ja tutkimus, toiminnan suunnittelu