Tiedekuntaneuvostot - Tampereen teknillinen yliopisto

Tiedekuntaneuvostot

TTY:n tiedekuntaneuvostot 1.1.2017-

 • Teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
 • Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
 • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
 • Talouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
 • Biolääketieteen tekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

 

Tiedekuntaneuvoston tehtävät ovat

 • seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;
 • tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;
 • hyväksyä tutkinto-ohjelmien opintokokonaisuuksien nimet, osaamistavoitteet, sisällöt ja laajuudet;
 • seurata ja kehittää tiedekunnan tutkinto-ohjelmien ja opinnäytteiden laatua;
 • antaa konsistorille lausunto opiskelijoiden valintaperusteista;
 • vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;
 • arvostella diplomityöt;
 • päättää väitöskirjan julkaisuluvan;
 • arvostella väitöskirjat;
 • käsitellä opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt;
 • hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;
 • käsitellä muut sen tehtäväksi annetut asiat.

 

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani ja varapuheenjohtajana varadekaani.

Tiedekuntaneuvostojen kokousajat

  Syksy 2017 Kevät 2018 Syksy 2018
  Ke 16.8.2017 Ke 10.1.2018 Ke 15.8.2018
  Ke 6.9.2017 Ke 7.2.2018 Ke 5.9.2018
  Ke 4.10.2017 Ke 7.3.2018 Ke 3.10.2018
  Ke 8.11.2017 Ke 4.4.2018 Ke 7.11.2018
  To 7.12.2017 Ke 9.5.2018 Ke 5.12.2018
    Ke 6.6.2018  

 

Päivittäjä: Teemu Toivonen, 08.08.2017 10:18.
Sisällöstä vastaa: Toivonen Teemu
Asiasanat: ohjeet ja päätökset, tietoa tty:stä, toiminnan suunnittelu, tiedekuntaneuvosto