Rehtorit - Tampereen teknillinen yliopisto

Rehtorit

Rehtori Mika Hannula

 

 

 

 

 

 

 

Rehtori Mika Hannula johtaa yliopiston toimintaa hallituksen linjausten mukaisesti ja vastaa yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Rehtori vastaa myös yliopiston laatujärjestelmästä ja viestinnästä.

Yhteystiedot

Johdon assistentti Riitta Myyryläinen.


Vararehtori Jarmo Takala

Vararehtori Jarmo Takala vastaa yliopiston tutkimuksesta ja jatkokoulutuksesta.

YhteystiedotVararehtori Petri Suomala

Vararehtori Petri Suomala vastaa opetuksesta, oppimisympäristöistä ja täydennyskoulutuksesta.

Yhteystiedot

Päivittäjä: Tuuli Laukkanen, 25.01.2017 14:11.
Asiasanat: tietoa tty:stä