Koulutusneuvosto - Tampereen teknillinen yliopisto

Koulutusneuvosto

Opetusneuvosto muuttui koulutusneuvostoksi 1.1.2017 alkaen

Koulutusneuvoston tehtävät ja kokoonpano 2017

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 

  1. valmistella konsistorille opetukseen liittyvät yleiset säännöt sekä tutkintotavoitteisen ja muun koulutuksen yhtenäiset periaatteet ja ohjeistus sekä edistää tutkinto-ohjelmien välistä yhteistyötä; 
  2. valmistella konsistorille tai rehtorille koulutuksen johtamiseen, kehittämiseen ja laatuun liittyvät asiat; 
  3. käsitellä ja toteuttaa muut sen tehtäväksi annetut asiat.  

Koulutusneuvostoon kuuluu yhteensä 14 jäsentä. Jokaisesta tiedekunnasta edustajana on koulutusvaradekaani ja hänen varajäsenenään dekaani. Lisäksi koulutusneuvostoon kuuluu kuusi muun opetushenkilökunnan edustajaa varajäsenineen jokaisesta perustutkinto-ohjelmasta sekä kolme opiskelijaa varajäsenineen. Konsistori nimittää koulutusneuvoston muun opetushenkilökunnan edustajat tiedekuntien ehdotusten pohjalta. Opiskelijajäsenet ja heidän varajäsenet nimittää ylioppilaskunta.
 
Koulutusneuvoston puheenjohtajana toimii koulutusvararehtori ja asioiden valmistelijoina toimivat Tukipalvelut -yksikön työntekijät. Neuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Hallituksen jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus koulutusneuvoston kokouksissa.  

Koulutusvaradekaanit
professori Esa Räsänen (dekaani Jyrki Vuorinen)
professori Matti Vilkko (dekaani Pauli Kuosmanen)
professori Pekka Verho (dekaani Mika Grundström)
professori Marko Seppänen (dekaani Heli Harrikari)
professori Pasi Kallio (dekaani Minna Kellomäki)

Muun opetushenkilökunnan edustajat 
yliopistonlehtori Riikka Lahtinen (yliopisto-opettaja Simo Ali-Löytty)
yliopisto-opettaja Jenni Poutanen (yliopisto-opettaja Martti Lamppu)
yliopistonlehtori Olli Kerokoski (projektipäällikkö Pirjo Kuula)
lehtori Pasi Hellsten (lehtori Olli Manninen)
yliopistonlehtori Mikko Hokka (yliopisto-opettaja Mikko Vanhatalo)
lehtori Matti Rintala (yliopisto-opettaja Erja Sipilä)

Opiskelijat
tekniikan ylioppilas Verna Hahtola (tekniikan ylioppilas Henri Määttä)
tekniikan ylioppilas Tero Holopainen (tekniikan ylioppilas Veli-Matti Korpelainen)
tekniikan ylioppilas Stiina Kinnunen (tekniikan ylioppilas Petra Oksa)

Puheenjohtaja
vararehtori Petri Suomala.

Vakituiset asiantuntijat
lehtori Heidi Jauni, Kielikeskuksen johtaja
kansainvälisten palveluiden päällikkö Minna Haka-Risku

Asioiden valmistelijat
koulutuspäällikkö Kirsi Reiman
tutkintopäällikkö Terhi Yliniemi  
Asioiden valmistelija ja kokousvalmistelija
suunnittelija Tea Vellamo

 

 

Päivittäjä: Tea Vellamo, 14.02.2018 10:51.
Sisällöstä vastaa: Vellamo Tea
Asiasanat: ohjeet ja päätökset, tietoa tty:stä, toiminnan suunnittelu, opetusneuvosto