Konsistori - Tampereen teknillinen yliopisto

Konsistori

Konsistori on yliopistolain tarkoittama koko yliopistoyhteisön yhteinen monijäseninen toimielin. Konsistorin alaisuudessa on kolme pysyvää valmistelevaa toimielintä tiedeneuvosto, opetusneuvosto ja jatko-opintoneuvosto.

Konsistorin tehtävät (TTY:n johtosääntö 9 §):

  1. nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet säätiöyliopiston perustajia kuultuaan;
  2. päättää hallituksen jäsenten toimikauden pituudesta;
  3. päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista;
  4. päättää opiskelijoiden valintaperusteista;
  5. päättää tutkintosäännöstä sekä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä muista yleisistä säännöistä;
  6. asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikaisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut toimielimet sekä määrätä niiden puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet;
  7. päättää uusien opiskelijoiden määrästä tiedekuntien esityksistä yliopiston strategian ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmitun sopimuksen puitteissa;
  8. seurata ja kehittää yliopiston opetuksen ja tutkimuksen laatua;
  9. antaa hallitukselle lausunto opetus- ja tutkimusyksikön ja tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;
  10. käsitellä muut sen tehtäväksi annetut asiat.


Konsistoriin kuuluu 10 jäsentä: neljä professorijäsentä, kolme muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajaa sekä kolme opiskelijajäsentä. Konsistorin puheenjohtajana toimii yliopiston rehtori. Konsistorin jäsenet toimikaudella 1.1.2014–31.12.2018 ovat henkilöstöryhmittäin seuraavat (henkilökohtainen varajäsen suluissa):

Professorit

Professori Jorma Keskinen (Professori Jyrki Mäkelä)
Professori Hannu-Matti Järvinen (Professori Jari Hyttinen)
Professori Tim Länsivaara (Professori Seppo Tikkanen)
Professori Mikko Valkama (Professori Ari Visa)

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta ja muu henkilökunta

Käyttöinsinööri Jarmo Ruusila (Talouskoordinaattori Pirkko Mustola)
Yliopistonlehtori Heikki Huttunen (Tutkijatohtori Antti Stenvall)
Suunnittelija Suvi-Päivikki Ikonen (Laboratorioinsinööri Ilkka Hirvonen)

Opiskelijat
Juha Köykkä (Jani Patrakka)
Nelli Putkonen (Lassi Mäkinen)
Jani Sillanpää (Tiina Mikkonen)

 

Päivittäjä: Mervi Jokipii, 27.03.2018 12:39.
Sisällöstä vastaa: Jokipii Mervi
Asiasanat: ohjeet ja päätökset, tietoa tty:stä, toiminnan suunnittelu