Jatko-opintoneuvosto - Tampereen teknillinen yliopisto

Jatko-opintoneuvosto

Jatko-opintoneuvostoon kuuluu yhteensä 7 jäsentä; tutkimusvaradekaanit, sekä kaksi jatko-opiskelijajäsentä varajäsenineen. Tohtoriohjelmien johtajien varajäseninä toimivat dekaanit. Opiskelijajäsenet ja heidän varajäsenet nimittää ylioppilaskunta.

Jatko-opintoneuvoston tehtävänä on:

  1. valmistella konsistorille jatkotutkintoihin liittyvät yleiset säännöt sekä yhtenäiset periaatteet ja ohjeistus sekä edistää tohtori-ohjelmien yhteistyötä;
  2. valmistella konsistorille tai rehtorille jatkotutkintokoulutuksen johtamiseen, kehittämiseen ja laatuun liittyvät asiat;
  3. tehdä esitys rehtorille yliopiston tutkijakoulun rahoituspaikoista sekä –hausta;
  4. seurata kansallisia tohtorikoulutusverkostoja;
  5. vaalia ja arvioida väitöskirjojen tieteellistä laatua;
  6. käsitellä muut sen tehtäväksi annetut asiat.

 

Jatko-opintoneuvoston kokoonpano toimikaudella 1.1.2017 - 31.12.2017 (suluissa varajäsenet):

Puheenjohtaja vararehtori Jarmo Takala

professori Eskola Hannu (dekaani Kellomäki Minna )
professori Mäkinen Saku (dekaani Harrikari Heli )
professori Rintala Jukka  (dekaani Vuorinen Jyrki )
professori Vippola Minnamari  (dekaani Kuosmanen Pauli )
professor Visa Ari i (dekaani Mika Grundström )
tohtorikoulutettava Annila Petri  (tohtorikoulutettava Nummela Sami )
tohtorikoulutettava Niittymäki Minna  (tohtorikoulutettava Kirjavainen Johanna )

 

 

Päivittäjä: Anu Juslin, 21.02.2017 11:03.
Sisällöstä vastaa: Juslin Anu
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, toiminnan suunnittelu