Jatko-opintoneuvosto - Tampereen teknillinen yliopisto

Jatko-opintoneuvosto

Jatko-opintoneuvostoon kuuluu yhteensä 7 jäsentä; tutkimusvaradekaanit, sekä kaksi jatko-opiskelijajäsentä varajäsenineen. Tohtoriohjelmien johtajien varajäseninä toimivat dekaanit. Opiskelijajäsenet ja heidän varajäsenet nimittää ylioppilaskunta.

Jatko-opintoneuvoston tehtävänä on:

  1. valmistella konsistorille jatkotutkintoihin liittyvät yleiset säännöt sekä yhtenäiset periaatteet ja ohjeistus sekä edistää tohtori-ohjelmien yhteistyötä;
  2. valmistella konsistorille tai rehtorille jatkotutkintokoulutuksen johtamiseen, kehittämiseen ja laatuun liittyvät asiat;
  3. tehdä esitys rehtorille yliopiston tutkijakoulun rahoituspaikoista sekä –hausta;
  4. seurata kansallisia tohtorikoulutusverkostoja;
  5. vaalia ja arvioida väitöskirjojen tieteellistä laatua;
  6. käsitellä muut sen tehtäväksi annetut asiat.

 

Jatko-opintoneuvoston kokoonpano 1.1.2018 - (suluissa varajäsenet):

Puheenjohtaja vararehtori Jarmo Takala

professori Eskola Hannu (dekaani Kellomäki Minna)
professori Mäkinen Saku (dekaani Harrikari Heli)
professori Rintala Jukka  (dekaani Vuorinen Jyrki)
professori Vippola Minnamari  (dekaani Kuosmanen Pauli)
professor Visa Ari (dekaani Mika Grundström)
tohtorikoulutettava Nummela Sami (tohtorikoulutettava Tiihonen Juha)
tohtorikoulutettava Niittymäki Minna  (tohtorikoulutettava Kirjavainen Johanna )

 

 

Päivittäjä: Anu Juslin, 21.12.2017 16:13.
Sisällöstä vastaa: Juslin Anu
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, toiminnan suunnittelu