Johto ja palvelut - Tampereen teknillinen yliopisto

Johto ja palvelut

Tampereen teknillisen yliopiston yliopistolain mukaisia toimielimiä ovat hallitus, rehtori ja konsistori. Konsistorin alaisuudessa on kolme pysyvää toimielintä, opetusneuvosto, jatko-opintoneuvosto ja tiedeneuvosto. Yliopistolla on myös muita toimielimiä, joista säädetään johtosäännössä.

Yliopiston yleistä hallintoa hoitavat hallitus, konsistori, rehtori ja tukipalvelut -yksikkö. Tiedekunnan yleistä hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto, dekaani, tutkinto-ohjelmien johtajat ja tiedekunnan kanslia.

Opetus- ja tutkimustoiminnan toteutuksesta vastaavat tiedekuntiin kuuluvat laboratoriot.

Rehtori, vararehtorit ja hallintojohtaja muodostavat rehtoraatin. Rehtorin apuna toimii rehtoraatista ja dekaaneista koostuva johtoryhmä.

 

 

Päivittäjä: Sinikka Hakonen, 06.02.2017 10:14.
Sisällöstä vastaa: Äijälä Tiina
Asiasanat: tietoa tty:stä, organisaatio