Johto ja palvelut - Tampereen teknillinen yliopisto

Johto ja palvelut

Kuvassa vasemmalta dekaanit Pauli Kuosmanen, Minna Kellomäki ja Jyrki Vuorinen, vararehtori Jarmo Takala, rehtori Mika Hannula, vararehtori Petri Suomala, dekaanit Mika Grundström ja Heli Harrikari

Tampereen teknillisen yliopiston yliopistolain mukaisia toimielimiä ovat hallitus, rehtori ja konsistori. Konsistorin alaisuudessa on kolme pysyvää toimielintä, koulutusneuvosto, jatko-opintoneuvosto ja tiedeneuvosto. Yliopistolla on myös muita toimielimiä, joista säädetään johtosäännössä (Tampereen teknillisen yliopiston johtosääntö.pdf).

Yliopiston yleistä hallintoa hoitavat hallitus, konsistori, rehtori ja tukipalvelut -yksikkö. Tiedekunnan yleistä hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto, dekaani, tutkinto-ohjelmien johtajat ja tiedekunnan kanslia.

Opetus- ja tutkimustoiminnan toteutuksesta vastaavat tiedekuntiin kuuluvat laboratoriot.

Rehtori, vararehtorit ja hallintojohtaja muodostavat rehtoraatin. Rehtorin apuna toimii rehtoraatista ja dekaaneista koostuva johtoryhmä.

 

 

Päivittäjä: Sara Riihimäki, 12.02.2018 10:45.
Sisällöstä vastaa: Äijälä Tiina
Asiasanat: tietoa tty:stä, organisaatio