BENI - Tampereen teknillinen yliopisto

Pori

BENI - Liiketoimintaekosysteemit, verkostot ja innovaatiot

BENI-ryhmämme (Business Ecosystems, Networks, and Innovations) tutkii, opettaa ja tekee yhteistyötä suomalaisen teollisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksellisia painopistealueitamme ovat

  • Liiketoimintaekosysteemien rakentaminen ja ohjaus
  • Yritysverkostojen ja toimitusketjujen kehittäminen
  • Innovaatiot ja tiedolla johtaminen
  • Projektinhallinta ja toimitusketjut

Lisäksi ryhmä vastaa TTY Porin Johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelman tuotantotaloudellisesta opetuksesta.

Yhteyshenkilö: Professori Marko Seppänen (040 588 4080, marko.seppanen@tut.fi)

BENI-ryhmän käynnissä olevia hankkeita

Integrating Platform Competences Toward Network Effects (iPlate)
Skaalautuva ja kannattava alustatalous perustuu verkostovaikutuksiin. Tämä projekti keskittyy yrityksiin, jotka hyödyntävät verkostovaikutuksia ekosysteemien ja alustojen arvon luonnissa. Projektissa tunnistetaan ja täsmennetään uutta alustaosaamista. Tätä lähestytään digitaalisen pinon (digital stack) konseptilla, joka koostuu teknologisista ja liiketoiminnan kyvykkyyksistä sekä uudenlaisesta tuesta poliittiselle päätöksenteolle.  Projektin tulokset hyödyntävät: 1) suomalaisia yrityksiä integrointitoiminnassa ja erilaisten alustojen kehittämisessä ja orkestroinnissa verkostovaikutusten mahdollistamiseksi, sekä 2) suomalaista poliittista päätöksentekoa identifioimalla alustataloutta tukevia prosesseja, lähestymistapoja ja mekanismeja. Kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuspartnereiden (TTY, VTT, ETLA) ja tutkimusprojektien lisäksi projektin yhteistyöverkostossa on mukana julkisia toimijoita, startuppeja ja muita skaalautuvaa yritystoimintaa tavoittelevia yrityksiä.

Radical and Incremental Innovations in Industrial Renewal (RAID)
This project will support the efforts of Tekes and Vinnova to plan, analyse and implement new generation of “smart innovation policies” that target specific regional manufacturing challenges and create framework conditions for manufacturing industries to create and capture value from radical innovations. At the heart of new “Smart Policies” is a shift towards innovation in firms that are more susceptible for radical innovation, as well as able to make competitive innovation more “lasting”.

More information http://www.raidproject.org/

Towards relational business practices (REBUS)
FIMECC-REBUS tutkimusohjelmassa kokonaistavoitteena on kehittää verkostoituneille yrityksille suhdetoimintaa korostavia käytänteitä, jotka auttavat suomalaisia yrityksiä niiden innovaatioprosessien, kansainvälisen kasvun ja tehokkuuden kehittämisessä. Käytänteiden toimivuutta testataan ohjelman aikana hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä. Tavoitteena on luoda paitsi käytännön työkaluja yrityksille myös systeemiteoreettinen viitekehys verkostojen toiminnalle. BENI-tutkimusryhmä toteuttaa ohjelmassa R&D verkostoihin liittyvää osakokonaisuutta. Lisätietoja https://www.fimecc.com/programs/rebus

Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky  -  uudet liiketoimintamallit verkostoissa (TEUVO)
Hankkeen tavoitteena on 1) yritysverkostojen liiketoimintamallien kehittäminen, 2) Satakunnan älykkään erikoistumisen tilastollisen tietojärjestelmän kehittäminen, 3) yliopistoyksiköiden, yritysten ja muiden alueellisten toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen. Lisätietoja http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/teuvo/

Päivittäjä: Marika Vapaala-Riikonen, 31.01.2017 11:14.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä