KEKEOS-hanke - Tampereen teknillinen yliopisto

Pori

KEKEOS

          

Kestävän kehityksen hyödyntäminen liiketoiminnassa -koulutus mikro- ja pk-yrityksille


Miksi yritysten kannattaisi kiinnostua kiertotaloudesta? Mitä kiertotaloudella oikein tarkoitetaan? Mitä hyötyä pk-yrityksille voi olla kiertotalouden mukaisesta toiminnasta? Loppuvuodesta 2018 alkava koulutus tarjoaa yrityksille laajan paketin kiertotaloudesta. Keskeisenä tavoitteena koulutuksessa on välittää yrityksille uutta kestävän kehityksen osaamista ja ideoita, joista on hyötyä liiketoiminnan kehittämisessä.

Aika:      6.11.2018-26.3.2019 (yhteensä kahdeksana päivänä klo 12-16)

Ilmoittautuminen on auki koko koulutuksen ajan, sillä osallistuminen on mahdollista myös yksittäisiin päiviin. Koulutus on maksuton.  

Ohjelma (kts. tästä)

 

 

 

 

KEKEOS  -  Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi

Hanketta toteutetaan kolmen organisaation yhteishankkeena Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Päätoteuttaja on Tampereen teknillinen yliopisto. Osatoteuttajat ovat Prizztech Oy sekä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kesto: 1.8.2017-31.8.2019

Hankkeen tavoitteena on tukea satakuntalaisia yrityksiä henkilöstönsä osaamisen uudistamisessa kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa. Yritysten näkökulmasta kestävään kehitykseen sitoutuminen tarkoittaa kehittyvää liiketoimintaympäristöä, jossa keskeistä on uudenlaisia kasvumahdollisuuksia avaava kiertotalouteen perustuva toiminta. Satakunnalle, joka on yksi Suomen teollistuneimmista maakunnista, on ominaista korkea materiaali- ja energiaintensiivisyys. Tämä tekee alueesta ainutlaatuisen kehittämisympäristön, kun siirrytään lineaaritaloudesta luonnonvaroja säästävään kestävään kehitykseen.

Hanke on jaettu toiminnallisesti kahteen työpakettiin, jotka vastuutahoineen ovat
- Työpaketti 1: Kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto (Prizztech Oy)
- Työpaketti 2: Koulutuspilotti (TTY ja WinNova)

Kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto –työpaketti käsittää kartoituslomakkeiston luomisen ja digitalisoinnin. Laadinnassa ja kehittämisessä hyödynnetään palautetta, jota kerätään yrityskentältä pilotoimalla lomakkeistoa yrityskohtaisissa analyyseissa ja hankkeen toiseen työpakettiin sisältyvän koulutuspilotin osallistujilta sekä yhteistyötahoilta. Koulutuspilotin osakokonaisuuksien teemat ovat kestävä kehitys, riskienhallinta ja kiertotalous. Sisältöä pilotoidaan myös ammatillisessa opetuksessa. 

Hankkeen tuloksena syntyy systemaattinen mikro- ja pk-yrityksiin kohdistuva kestävään kehitykseen tähtäävän osaamisen kehittämistoiminta, jolla on selkeä vaikutus alueelliseen elinkeinoelämään ja imagoon. Digitaalinen kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto (painotuksena ekologinen kestävyys) on yritysten ja koulutusorganisaatioiden käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen. Samoin hankkeessa pilotoitu yrityslähtöinen kestävän kehityksen koulutussisältö jää jatkossa osapuolten avoimesti hyödynnettäväksi ja kehitettäväksi. Koulutuksissa huomioidaan yhä kiinteämmin kestävä kehitys, mikä edistää kestävän kehityksen osaamisen ja kiertotalousmallin mukaisen toiminnan leviämistä yrityksiin.

Tapahtumia:

Innovaatioita ja uutta kasvua kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä -seminaari 28.11.2017 klo 9.30-15.30,
Teknologiakeskus Pripoli, Tiedepuisto 4, Pori

Aloitusseminaarin materiaali.


Lisätiedot / hankkeen projektipäälliköt:

TTY Pori                                                     
Ulla Jaakkola
ulla.jaakkola@tut.fi
puh. 040 826 2711

Prizztech Oy
Tuula Raukola
tuula.raukola@prizz.fi
puh. 044 710 5394

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Petri Sotarauta
petri.sotarauta@winnova.fi
puh. 044 455 8446

 

                                

 

Päivittäjä: Mirja Raitolampi, 22.10.2018 11:01.
Asiasanat: tietoa tty:stä, toiminnan suunnittelu, kestävä kehitys, vähähiilisyys, kiertotalous