Kehittämishankkeet - Tampereen teknillinen yliopisto

Pori

Kehittämishankkeet

TTY Porin kehittämishankkeiden tehtävänä on edistää Porin tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa, erityisesti Satakunnan alueella ja siten luoda uudenlaisia kehittämismahdollisuuksia eri aloille. Kehittämishankkeiden teemat liittyvät TTY Porin tutkimuksen painopisteisiin ja toisaalta myös Satakunnan maakuntaohjelmaan.

TTY Porin kehittämishankkeet toteuttavat osaltaan yliopistojen kolmatta tehtävää eli yliopistojen tulee edistää tarjoamansa koulutuksen ja harjoittamansa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Päivittäjä: Marika Vapaala-Riikonen, 27.12.2016 12:53.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, näkyvyys ja viestintä, kehittämishankkeet