TTY sijoittaa vastuullisesti - Tampereen teknillinen yliopisto

Lahjoita

TTY sijoittaa vastuullisesti

Sijoitusasiantuntija Tanja Kuokka vastaa TTY:n säätiöomaisuuden hoidosta ja sijoitustoiminnasta.

Tampereen teknillisen yliopiston säätiöpääomaa sijoitetaan harkiten ja vastuullisesti, jotta sen tuotoilla voidaan tukea muun muassa oppimisympäristöjen kehittämistä sekä tutkimusta. TTY on pitkäjänteinen sijoittaja. Sijoitusomaisuuden kehityksestä raportoidaan hallitukselle ja johdolle kuukausittain.

Vastuullisuusnäkökulmat eli ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen ja hyvän hallintotapaan liittyvät kysymykset otetaan huomioon  kaikessa sijoitustoiminnassa – sekä omassa että ulkoisten varainhoitajien hoidossa olevissa sijoituksissa. TTY kannustaa varainhoitajia noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN PRI, Principles for Responsible Investment).

Vastuullisuus tarkoittaa esimerkiksi yhtiön toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä sitä, kuinka energiatehokas yhtiö on, kuinka yhtiö huolehtii ihmisoikeuksista erityisesti kehittyvillä markkinoilla toimivissa yhtiöissä ja kuinka yhtiö huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista ja oikeuksista.

Sijoittamisessa vastuullisuutta voidaan toteuttaa esimerkiksi sijoittamalla yhtiöihin, jotka ovat vastuullisuudessa edelläkävijöitä tai vastakohtana poissulkea kokonaan yhtiöitä, jotka koetaan epäeettiseksi. Esimerkkeinä poissuljetuista toimialoista ovat esimerkiksi aseteollisuus ja uhkapelit.                                                                                                                                     

TTY:n omassa hoidossa olevista sijoituksista osa on allokoitu rahastoihin, joissa korostuvat edellä mainitut vastuullisuusteemat. Esimerkki sosiaalisesta vaikuttamisesta on sijoitus rahastoon, jonka tarkoitus on tuottaa lainoja vähävaraisille kehitysmaiden asukkaille, jotka ovat rahoitusmarkkinoiden eli normaalin pankkijärjestelmän ulkopuolella ilman mahdollisuutta saada muuta rahoitusta. Myönnetyillä lainoilla he pystyvät aloittamaan esimerkiksi ammatinharjoittamisen.

Ympäristöön liittyen olemme sijoittaneet rahastoon, joka sijoittaa yhtiöihin, joiden tuotteet ja palvelut tuovat ratkaisuja ympäristöongelmiin.  Nämä yhtiöt kehittävät esimerkiksi veden, ilman, maaperän ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen keskittyviä tekniikoita.

Päivittäjä: Soile Harjala, 21.05.2018 13:13.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietoa tty:stä