Verovähennysoikeus - Tampereen teknillinen yliopisto

Lahjoita

Verovähennysoikeus

Yhteisöjen ja yritysten tekemä 850 - 250 000 euron suuruinen lahjoitus on vähennyskelpoinen verotuksessa (ei koske avoimia yhtiöitä eikä kommandiittiyhtiöitä, Tuloverolaki 57 §). Vähintään 850 euron lahjoituksissa lahjoitettava summa maksetaan TTY-säätiön pankkitilille yhdessä tai useammassa erässä.

Lahjoitusvähennystä koskevassa 1.1.2016 voimaan tulleessa TVL 98 a §:ssä on kuitenkin erikseen säädetty, että luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500.000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen. Edellytyksenä on, että lahjoitus on tehty Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Lahjoitusvähennyksellä pyritään edistämään yliopistojen ja korkeakoulujen yksityistä rahoitusta.

Päivittäjä: Soile Harjala, 28.10.2016 10:35.
Asiasanat: tietoa tty:stä