Lahjoita - Tampereen teknillinen yliopisto

Lahjoita

Ihminen ratkaisee – Human potential unlimited

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 uudeksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi. Yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa ne muodostavat uuden korkeakouluyhteisön, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

www.tampere3.fi

 

Lahjoita tekniikalle

Rakennamme tulevaisuutta - Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi  

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Lahjoittamalla sekä yhteisöt että yksityishenkilöt voivat olla mukana luomassa tieteellisiä läpimurtoja ja uutta osaamista. Pääoman tuotoilla rahoitetaan uusia tutkimusavauksia sekä oppimisympäristöjä. Näin taataan yliopiston toiminnan laadukkuus ja kilpailukyky. Tampereen teknillisen yliopiston säätiöpääomaa sijoitetaan harkiten ja vastuullisesti, jotta sen tuotoilla voidaan tukea muun muassa oppimisympäristöjen kehittämistä sekä tutkimusta.

Kiitämme lämpimästi kaikkia TTY:n toimintaa ja kehitystä tukeneita!

Vuonna 2017 varainhankinta-kampanja tuotti yhteensä 6,3 miljoonan euron lahjoitukset.

 

Tekniikka on vahva osa Tampereen uutta korkeakouluyhteisöä. Tavoitteena on varmistaa, että alan tutkimus ja koulutus palvelevat elinkeinoelämää ja koko yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa.                                      

Monilla yliopiston tutkimusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden kuten ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen aiheuttamien ongelmien ratkaisemisessa.

TTY:n tutkimustoiminnassa yhdistyvät luonnontieteellinen, teknillinen ja liiketoimintaan liittyvä tutkimus.

Lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia 850 eurosta alkaen, lisätietoa lahjoittamisesta ja verovähennyksistä.

Lahjoittamalla olet mukana tukemassa TTY:n huippututkimusta ja osaamisalojen kehitystä!  

TTY:n huippualat (videot huippualoista sivun alareunassa) ovat:

Digitaalinen toimintaympäristö - älykkäät koneet ihmisen avuksi
Energia- ja ekotehokkuus - kiertotaloutta ympäristön hyväksi
Terveysteknologia - parempaa elämänlaatua uudella teknologialla
Valoon perustuvat teknologiat - luonnontieteistä teknologiahyppyjä

Päivittäjä: Soile Harjala, 11.12.2018 12:08.
Sisällöstä vastaa: Harjala Soile
Asiasanat: tietoa tty:stä, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, toiminnan suunnittelu, näkyvyys ja viestintä, varainhankinta, varainkeruu, lahjoitus

Lahjoituksia

YH Kodit lahjoittaa 200 000 euroa tamperelaisille yliopistoille

Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa toimiva YH Kodit -konserni lahjoittaa Tampereen teknilliselle yliopistolle ja Tampereen yliopistolle kummallekin 100 000 euroa.

Haluamme tukea tutkimustyötä ja koulutusta erityisesti elinkaariasumisen puolella ja asumisen palveluiden kehittämisessä.  Asumisen kustannukset eivät saisi nousta liian korkealle, jotta kaikilla olisi mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen kotiin, kertoo YH Kotien toimitusjohtaja Janne Tuominen.

Tampereen teknillinen yliopisto on keskeinen toimija muun muassa rakennetekniikan sekä rakennustuotannon ja -talouden tutkimuksessa sekä alan uusien ammattilaisten kouluttajana.

- Yhteistyömme elinkeinoelämän kanssa on aktiivista ja vaikuttavaa, ja se auttaa myös yliopistoa ennakoimaan nopeasti muuttuvia osaamis- ja tutkimustarpeita. Olemme erittäin iloisia nyt saamastamme lahjoituksesta. Sen myötä YH Kodit ovat kanssamme luomassa tieteellisiä läpimurtoja ja uutta osaamista, sanoo Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Mika Hannula.

Metso lahjoittaa 450 000 euroa Tampereen teknilliselle yliopistolle

Metso lahjoittaa yhteensä miljoona euroa kolmelle suomalaiselle yliopistolle. Lahjoituksen jakavat Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto ja Oulun yliopisto. Nyt tehtävä lahjoitus on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Metso on alallaan maailman johtavia teollisuusyrityksiä, joka palvelee kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Metso on tehnyt vuosikymmeniä yhteistyötä yliopistojen kanssa eri puolilla maailmaa.

- Mahdollisuus jatkuvaan monipuoliseen tieteelliseen tutkimustyöhön yliopistojen ja yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa on keskeistä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. On myös erinomaisen tärkeää, että yliopistojen koulutusohjelmista valmistuu huippuosaajia, joiden tietotaidot mahdollistavat yritysten uudistumiskyvyn ja menestyksen. Lahjoituksellamme haluamme tukea meille keskeisiä tieteenaloja edustavien yliopistojen kykyä tarjota kansainvälisesti kilpailukykyistä tieteellistä tutkimusta ja koulutusta, sanoo toimitusjohtaja Matti Kähkönen.

Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Mika Hannula kiittää Metsoa lahjoituksesta.

- Tampereen teknillinen yliopisto on tehnyt Metson kanssa pitkäjänteisesti tutkimusta ja tuotekehitystä usealla eri alalla, kuten materiaalitekniikassa, kone- ja tuotantotekniikassa sekä hydrauliikassa. Metsolta saamamme lahjoitus on hieno tunnustus tästä tuloksellisesta kumppanuudesta, hän toteaa.

Tekniikan edistämissäätiö lahjoittaa TTY:lle
210 000 euroa  

Lahjoituksellaan Tekniikan edistämissäätiö haluaa tukea Suomen kehitystä alan edelläkävijäksi.

Tekniikan tutkimuksella on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, ja teknologiateollisuuden yritykset kattavat puolet maamme viennistä.

─ Säätiö haluaa lahjoituksilla antaa tekniikan alalle oman panoksensa, sanoo Tekniikan edistämissäätiön hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen.

Säätiö lahjoittaa Tampereen teknilliselle yliopistolle 210 000 euroa.

─ Olemme erittäin iloisia saamastamme lahjoituksesta. Varat lisätään TTY:n säätiöpääomaan, jonka tuotoilla tuetaan merkittävästi TTY:n ja jatkossa uuden tamperelaisen yliopiston toiminnan kehittämistä. Näin varmistamme, että sen tutkimus ja koulutus palvelevat elinkeinoelämää ja koko yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo TTY:n rehtori Mika Hannula.

Microsoft lahjoittaa neljälle suomalaiselle yliopistolle yhteensä miljoona dollaria

Lahjoituksen saajia ovat Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oulun yliopisto. Lahjoituksellaan Microsoft Oy haluaa tukea suomalaista tiedettä, tutkimusta ja innovaatioita.

Microsoft Oy:n tietoyhteiskuntasuhteiden johtajan Max Mickelssonin mukaan Suomen tulevaisuus on koulutuksessa, tutkimuksessa ja innovoinnissa.

Lahjoitus on myös osa Microsoftin Suomi 100 -ohjelmaa, jonka avulla se tahtoo rakentaa Suomen kilpailukykyä seuraavalle sadalle vuodelle.

On hienoa, että Microsoftin kaltainen kansainvälinen ja tunnettu yritys pitää tärkeänä työtämme ihmisen ja ympäristön hyväksi, toteaa TTY:n rehtori Mika Hannula.

Pirkanmaan osuuspankit ja OP Ryhmä lahjoittavat Tampereen yliopistoille yhteensä 600 000 euroa

Osuuspankit haluavat kantaa yhteiskuntavastuuta paikallisesti. Uskomme, että koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen edistää Pirkanmaan alueen elinvoimaisuutta ja kansalaisten hyvinvointia, OP Tampereen toimitusjohtaja Mikko Rosenlund toteaa.

Kumppanuus yliopistojen kanssa tarjoaa yrityksille mahdollisuuden ketterään yhteistyöhön vaikkapa uuden teknologian ja palveluiden kehittämisessä. Yliopiston jatkuva ja aktiivinen yritysyhteistyö varmistaa sen, että antamamme koulutus on relevanttia tässä ajassa ja tulevaisuudessa, rehtori Mika Hannula kertoo.

Cargotec on lahjoittanut 600 000 euroa

Lahjoitus on tarkoitettu tukemaan teknillisen yliopiston toimintaa.

Cargotec ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat tehneet pitkään yhteistyötä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, ja moni työntekijämme on saanut koulutuksensa tässä opinahjossa. Kalmar-liiketoiminta-alueemme on toiminut vuosia Tampereella, ja siinäkin mielessä olemme iloisia voidessamme tukea arvostettua pirkanmaalaista yliopistoa, sanoo Cargotecin viestintäjohtaja Leena Lie.

Kiitämme lämpimästi Cargotecia lahjoituksesta. Se tukee toimintaamme koulutuksen ja tutkimuksen saralla, kun jatkamme työtämme suomalaisen teollisuuden osaamisen ja ammattitaidon edistämiseksi, toteaa Mika Hannula, Tampereen teknillisen yliopiston rehtori.

Teknologiateollisuus ry 3 000 000 euroa

Teknologiateollisuus korostaa lahjoituksellaan TTY:n roolia Suomen teollisen kilpailukyvyn vahvistamisessa. Erityisesti panostus teollisen internetin ja älykkäiden koneiden tutkimukseen ja opetukseen on avainasemassa tulevaisuuden osaamisen kannalta.

Taustalla lahjoituksessa on halu panostaa Suomen tulevaisuuteen ja uudistumiseen. Teollisen kilpailukyvyn ja viennin vahvistaminen ovat Tampereen teknillisen yliopiston avaintavoitteita, sanoo apulaisjohtaja Mervi Karikorpi Teknologiateollisuudesta.