Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle - Tampereen teknillinen yliopisto

Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle

Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle 2018

Tervetuloa Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumaan tiistaina 15.5.2018!

Keväällä 2018 tamperelaiset korkeakoulut esittelevät monipuolista opiskelutarjontaansa neljännen kerran Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumassa. Tampere on monipuolinen ja opiskelijaystävällinen kaupunki. Tapahtumassa voit selvittää, mihin mahdollisuuteen sinä haluat tarttua!

 

Infoa päivää varten

 

Rakenna päivän ohjelmasi etukäteen

Päivän aikana on katsottavaa ja kuunneltavaa monessa eri paikassa. Ohjelma on jaettu kahteen osaan; Sorsapuistosalin esittelypisteisiin ja saleissa tapahtuviin tietoiskuihin. Opoillekin löytyy omaa ohjelmaa Maestro-salista.

Suunnittele päiväsi näiden mukaan!

1. Esittelypisteet – kokeile ja kysele

Täältä löydät demoja ja kohtaat eri alojen opiskelijat.

Sorsapuistosali 9.00–16.00

  • Tutustu sinua kiinnostavaan alaan
  • Kokeile ja testaa demoja
  • Vertaile eri vaihtoehtoja
  • Keskustele alan opiskelijoiden kanssa kysymyksistä, mitkä sinua kiinnostavat

 

Kysy hakemisesta

Sorsapuistosali 9.00–16.00

Sorsapuistosalin hakupisteeltä voit kysyä ihan mitä vain Tampereen korkeakouluihin hakemisesta. Kandidaatti- ja AMK-hakukohteiden lisäksi tietoa on saatavilla

  • suomenkielisistä maisteriohjelmista,
  • kv-maisteriohjelmista,
  • ylemmistä AMK-opinnoista,
  • avoimista korkeakouluopinnoista sekä
  • siirtohausta.

 

2. Tietoiskut – kiinnostaako sinua jokin tietty ala?

Opettajat kertovat tiukkaa faktaa jokaisesta alasta. Jokaisen tietoiskun kesto 20 min., siirtymiseen aikaa 10 min.

Lääketiede, terveys ja hyvinvointi, sosiaaliala,  psykologia ja logopedia sekä turvallisuus

Paikka: Tampere-talo, Pieni Sali

9.00–9.30
Ensihoitaja, Kätilö, Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja (AMK)
 
9.30–10.00
Poliisi (AMK)
 
10.00–10.30
Fysioterapeutti, Sosionomi (AMK)
 
10.30–11.00
Bioanalyytikko, Röntgenhoitaja (AMK)
 
11.00–11.30
Lääketiede
 
11.30–12.00
Terveystieteet, Logopedia
 
12.00–12.30
Sosiaalityö, Psykologia
 
12.30–13.00
Ensihoitaja, Kätilö, Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja (AMK)
 
13.00–13.30
Poliisi (AMK)
 
13.30–14.00
Fysioterapeutti, Sosionomi (AMK)
 
14.00–14.30
Bioanalyytikko, Röntgenhoitaja (AMK)
 
14.30–15.00
Lääketiede
 
15.00–15.30
Terveystieteet, Logopedia
 
15.30–16.00
Sosiaalityö, Psykologia
 

Luonnontieteet sekä bio- ja ympäristötekniikka

Paikka: Tampere-talo, Duetto 1

9.00–9.30
Science and Engineering
 
9.30–10.00
Teknis-luonnontieteellinen, Matemaattisen aineiden DI-opettajakoulutus
 
10.00–10.30
Matematiikka ja tilastotiede, Matematiikan aineenopettajakoulutus,  Tietojenkäsittelytieteet
 
10.30–11.00
Ympäristö- ja energiatekniikka
 
11.00–11.30
Biotuote- ja prosessitekniikka, Metsätalous (AMK)
 
11.30–12.00
Tietojenkäsittely (AMK)
 
12.00–12.30
Biotekniikka, Bioteknologia
 
12.30–13.00
Science and Engineering
 
13.00–13.30
Teknis-luonnontieteellinen, Matemaattisen aineiden DI-opettajakoulutus
 
13.30–14.00
Matematiikka ja tilastotiede, Matematiikan aineenopettajakoulutus, Tietojenkäsittelytieteet
 
14.00–14.30
Ympäristö- ja energiatekniikka
 
14.30–15.00
Biotuote- ja prosessitekniikka, Metsätalous (AMK)
 
15.00–15.30
Tietojenkäsittely (AMK)
 
15.30–16.00
Biotekniikka, Bioteknologia
 

Automaatio, kone ja materiaalitekniikka sekä ICT ja sähkötekniikka

Paikka: Tampere-talo, Duetto 2

9.00–9.30
Sähkö- ja automaatiotekniikka, Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 
9.30–10.00
Tieto- ja sähkötekniikka
 
10.00–10.30
Konetekniikka
 
10.30–11.00
Ajoneuvotekniikka, Konetekniikka (AMK)
 
11.00–11.30
Automaatiotekniikka
 
11.30–12.00
Materiaalitekniikka
 
12.00–12.30
Laboratoriotekniikka, Energy and Environmental Engineering  (AMK)
 
12.30–13.00
Sähkö- ja automaatiotekniikka, Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 
13.00–13.30
Tieto- ja sähkötekniikka
 
13.30–14.00
Konetekniikka
 
14.00–14.30
Ajoneuvotekniikka, Konetekniikka (AMK)
 
14.30–15.00
Automaatiotekniikka
 
15.00–15.30
Materiaalitekniikka
 
15.30–16.00
Laboratoriotekniikka, Energy and Environmental Engineering  (AMK)
 

Rakennettu ympäristö

Paikka: Tampere-talo, Maestro

10.00–10.30
OPO-sessio: Tampere3-sessio
 
10.30–11.00
OPO-sessio: opiskelijavalintojen uudistukset
 
11.00–11.30
Arkkitehtuuri
 
11.30–12.00
Rakennustekniikka
 
12.00–12.30
Rakennusarkkitehtuuri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennusalan työnjohto, Talotekniikka (AMK)
 
13.30–14.00
OPO-sessio: Tampere3-sessio
 
14.00–14.30
OPO-sessio: opiskelijavalintojen uudistukset
 
14.30–15.00
Arkkitehtuuri
 
15.00–15.30
Rakennustekniikka
 
15.30–16.00
Rakennusarkkitehtuuri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennusalan työnjohto, Talotekniikka (AMK)
 

Kulttuuri, kielet ja viestintä, kasvatus ja yhteiskunta

Paikka: Tampereen yliopisto, sali A1

9.00–9.30
Media-ala, Media and Arts (AMK)
 
9.30–10.00
Musiikki (AMK)
 
10.00–10.30
Teatterityö
 
10.30–11.00
Journalistiikka ja viestintä, Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, Suomen kieli, Kirjallisuustiede
 
11.00–11.30
Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen, Pohjoismaiset kielet, Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen
 
11.30–12.00
Historia, Filosofia, Yhteiskuntatutkimus
 
12.00–12.30
Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Luokanopettaja, Varhaiskasvatus, Bachelor of Education, Early Childhood Education
 
12.30–13.00
Media-ala, Media and Arts (AMK)
 
13.00–13.30
Musiikki (AMK)
 
13.30–14.00
Teatterityö
 
14.00–14.30
Journalistiikka ja viestintä, Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, Suomen kieli, Kirjallisuustiede
 
14.30–15.00
Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen, Pohjoismaiset kielet, Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen
 
15.00–15.30
Historia, Filosofia, Yhteiskuntatutkimus
 
15.30–16.00
Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Luokanopettaja, Varhaiskasvatus, Bachelor of Education, Early Childhood Education
 

Johtaminen, kauppa ja talous

Paikka: Tampereen yliopisto, Juhlasali

9.00–9.30
Kauppatieteet
 
9.30–10.00
Hallintotieteet, Politiikan tutkimus
 
10.00–10.30
Tuotantotalous
 
10.30–11.00
Tietojohtaminen
 
11.00–11.30
International Business (AMK)
 
11.30–12.00
Liiketalous, Yrittäjyys ja tiimijohtaminen (AMK)
 
12.00–12.30
Palveluliiketoiminta (AMK)
 
12.30–13.00
Kauppatieteet
 
13.00–13.30
Hallintotieteet, Politiikan tutkimus
 
13.30–14.00
Tuotantotalous
 

14.00–14.30
Tietojohtaminen

14.30–15.00
International Business (AMK)
 
15.00–15.30
Liiketalous, Yrittäjyys ja tiimijohtaminen (AMK)
 
15.30–16.00
Palveluliiketoiminta (AMK)
 

Tapahtumapaikat Tampere-talolla ja Tampereen yliopistolla

Kartta tapahtumapaikoista Tampere-talolla ja Tampereen yliopistolla

Lisätietoja tapahtumasta voi tiedustella korkeakouluilta

Poliisiammattikorkeakoulu
viestinta.polamk@poliisi.fi | www.polamk.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu
maiju.ketko@tamk.fi | www.tamk.fi

Tampereen teknillinen yliopisto
opiskelijavalinta@tut.fi | www.tut.fi

Tampereen yliopisto
hakijapalvelut@uta.fi | www.uta.fi

 

 

Päivittäjä: Virpi Andersin, 21.05.2018 11:54.
Sisällöstä vastaa: Andersin Virpi
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, tampere, korkeakoulut, kkot