Avoin tiede ja tutkimusdata - Tampereen teknillinen yliopisto

Kirjasto

Avoin tiede ja tutkimus

Mitä avoin tiede on?

TTY:n kirjaston tutkimusdatan tietopaketti tarjoaa tietoa mm. seuraavista aiheista:

 • Aineistonhallinta
 • Datan organisointi
 • Datan käyttäminen ja säilyttäminen
 • Avoin tutkimusdata

Avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Avoimen tieteen keskeisiä tavoitteita ja tuntomerkkejä ovat:

 • tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä
 • menetelmien, aineistojen ja tulosten läpinäkyvyys, helppo löydettävyys ja hyödynnettävyys
 • suorat ja välilliset hyödyt yhteiskunnalle, tieteelle ja tutkijalle itselleen

Avoimuutta saattavat rajoittaa lainsäädäntö, tutkimusetiikka ja mahdolliset patentointiaikeet. Esimerkiksi omistusoikeudet ja erilliset sopimukset voivat säädellä aineistojen avaamista.

Miksi?

OKM:n käynnistämä Avoimen tieteen ja tutkimuksen eli ATT-hankkeen tavoitteena on nostaa Suomi yhdeksi johtavista avoimen tieteen maista vuoteen 2017 mennessä ja saada avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnettäviksi laajasti yhteiskunnassa. Tavoitteena on vahvistaa:

 • tieteen ja tutkimuksen perusolettamusta (luotettavuus ja laatu)
 • avoimuuteen liittyvää osaamista
 • tutkimusprosessin kestävää perustaa, johon kuuluvat hyödynnettävyys, saatavuus ja suunnitelmallisuus
 • tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Esimerkkejä avoimuuden hyödyistä:

 • tutkimustulosten verifiointi helpottuu
 • resurssit säästyvät ja tutkimusprosessit tehostuvat
 • tutkijan näkyvyys lisääntyy, esimerkiksi avoimiin julkaisuihin ja aineistoihin viitataan enemmän
 • julkaisujen vaikuttavuus lisääntyy 

OKM edellyttää yliopistoilta avoimen tieteen käytäntöjen toimintamalleja. Parhaillaan avoimet toimintamallit kuten open access -julkaiseminen ja tutkimusaineistojen avaaminen ovat myös monien tutkimusrahoittajien kuten Suomen Akatemian, Tekesin ja Euroopan Unionin suosituksia tai vaatimuksia.  

Lue lisää: Rahoittajien vaatimukset / Avoin tiede ja tutkimus

Myös hyvä tieteellinen käytäntö painottaa avoimuutta.

Miten?

Tieteen avoimuutta edistetään erilaisilla käytännöillä:

 • tutkimusta tuodaan avoimesti saataville open access -julkaisuina
 • tutkimusaineistot julkaistaan avoimesti
 • hyödynnetään avointa lähdekoodia ja standardeja
 • tutkimusprosessi dokumentoidaan julkisesti (avoimen muistikirjan menetelmä ja avoin vertaisarviointi) 

 

Lue lisää: Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja 

 

Päivittäjä: Sanna Juntunen, 20.01.2016 10:47.
Sisällöstä vastaa: Kumpulainen Sanna
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, avoin tiede ja tutkimus, att-hanke, tutkimusjulkaisut, tutkimusaineistot, tutkimusdata, tutkimusmenetelmät, tutkimustulokset