Kampusklubi - Tampereen teknillinen yliopisto

Kampusareena

Kampusklubi yhdistää yritykset ja yliopistot, tutkimuksen ja tuotekehityksen

Yliopisto-yritys-yhteistyön syventäjänä Kampusareenassa toimii tutkimus- ja tuotekehitysalan edelläkävijäyritysten Kampusklubi®. Sen tavoitteena on läheisen ja pitkäjänteisen yhteistyön myötä viedä jäsenyritysten osaaminen uudelle tasolle ja mahdollistaa uudet yhteistyöavaukset. Tätä kautta sekä jäsenyritysten että yliopiston kilpailukyky paranee.

Kampusklubi® tarjoaa alustan, jossa mahdollistuu konkreettisella tavalla pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentaminen. Voit aloittaa pienten hankkeiden kautta tai osallistua yhdessä muiden toimijoiden kanssa suurempaan hankekokonaisuuteen. Tekemällä keskenään yhteistyötä voivat klubin jäsenyritykset jakaa kustannuksia ja riskejä.

Kampusareenan verkostomanageri sekä TTY:n yritysyhteyspäälliköt auttavat yritystäsi löytämään yliopistosta kulloiseenkin tarpeiseen parhaiten soveltuvat palvelut, osaajat ja tilat sekä luomaan yhteistyöverkostoja.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Tampereen teknillinen yliopisto edistävät tutkijoiden ja kampusklubilaisten yhteistyötä erityyppisin tapahtumin ja palveluin. Myös yrityksesi voi järjestää pienen tai isomman tapahtuman Kampusklubilla, Kampusareenassa tai kampuksen muissa tiloissa.

Kampusklubin jäsenyys on yritykselle maksullinen. Klubijäsenyys lunastetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kampusklubi® on SYK Oy:n konsepti, ja se vastaa toiminnan kehittämisestä ja organisoinnista. Kampusklubi-konseptia pilotoidaan Kampusareenassa.

Lue lisää Kampusklubista

Kampusklubi Facebookissa:
https://www.facebook.com/Kampusklubi/

Kampusklubi Twitterissä:
https://twitter.com/Kampusklubi

Lisätietoja:

Kampusklubin käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 7, Tampere, 5 kerros.
(Pääsy ainoastaan kulkukortilla / klubijäsenen kutsumana)

Jäsenasiat, Kampusklubin tilavaraukset
asiakasvastaava Jaana Hanninen, puh. 0400 414 117, jaana.hanninen@sykoy.fi

Yliopistoyhteistyö
Tampereen teknillinen yliopisto
verkostomanageri (Kampusareena) Marjut Kemiläinen, puh. 040 737 2787

 

Päivittäjä: Marjut Kemiläinen, 02.11.2018 9:27.
Sisällöstä vastaa: Kemiläinen Marjut
Asiasanat: palvelut ja yhteistyö, kampusklubi