Kampusklubi - Tampereen teknillinen yliopisto

Kampusareena

Kampusklubi yhdistää yritykset ja yliopistot, tutkimuksen ja tuotekehityksen

Yliopisto-yritys-yhteistyön syventäjänä Kampusareenassa toimii tutkimus- ja tuotekehitysalan edelläkävijäyritysten Kampusklubi®. Sen tavoitteena on läheisen ja pitkäjänteisen yhteistyön myötä viedä jäsenyritysten osaaminen uudelle tasolle ja mahdollistaa uudet yhteistyöavaukset. Tätä kautta sekä jäsenyritysten että yliopiston kilpailukyky paranee.

Kampusklubi® tarjoaa alustan, jossa mahdollistuu konkreettisella tavalla pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentaminen. Voit aloittaa pienten hankkeiden kautta tai osallistua yhdessä muiden toimijoiden kanssa suurempaan hankekokonaisuuteen. Tekemällä keskenään yhteistyötä voivat klubin jäsenyritykset jakaa kustannuksia ja riskejä.

Kampusareenan verkostomanageri sekä TTY:n yritysyhteyspäälliköt auttavat yritystäsi löytämään yliopistosta kulloiseenkin tarpeiseen parhaiten soveltuvat palvelut, osaajat ja tilat sekä luomaan yhteistyöverkostoja.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Tampereen teknillinen yliopisto edistävät tutkijoiden ja kampusklubilaisten yhteistyötä erityyppisin tapahtumin ja palveluin. Myös yrityksesi voi järjestää pienen tai isomman tapahtuman Kampusklubilla, Kampusareenassa tai kampuksen muissa tiloissa.

Kampusklubin jäsenyys on yritykselle maksullinen. Klubijäsenyys lunastetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kampusklubi® on SYK Oy:n konsepti, ja se vastaa toiminnan kehittämisestä ja organisoinnista. Kampusklubi-konseptia pilotoidaan Kampusareenassa.

Lue lisää Kampusklubin palveluista

Kampusklubi Facebookissa:
https://www.facebook.com/Kampusklubi/

Lisätietoja:

Kampusklubin käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 7, Tampere, 5 kerros.
(Pääsy ainoastaan kulkukortilla / klubijäsenen kutsumana)

Jäsenasiat, Kampusklubin tilavaraukset
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Vaihde: 0207 424 010

asiakasvastaava Jaana Hanninen, puh. 0400 414 117, jaana.hanninen@sykoy.fi

Tampereen teknillinen yliopisto, yliopistoyhteistyö
verkostomanageri (Kampusareena) Marjut Kemiläinen, puh. 040 737 2787

 

Päivittäjä: Marjut Kemiläinen, 16.01.2018 13:30.
Sisällöstä vastaa: Kemiläinen Marjut
Asiasanat: palvelut ja yhteistyö, kampusklubi