Energia - Tampereen teknillinen yliopisto

Energia

Energia- ja ekotehokkuus

Tervetuloa energia- ja ekotehokkuusalueen sivuille!

Energian ja ekotehokkuuden tutkimus ja opetus on jakautunut TTY:llä useisiin laboratorioihin kaikissa tiedekunnissa. Tutkimus kattaa niin energian tuotannon, jakelun kuin tehokkaan loppukäytön. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä teollisuuden ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Energia- ja ekotehokkuusalueen tutkimuksen ja opetuksen jakautuminen koko yliopistoon edesauttaa läheisten tutkimusalueiden työkalujen ja ideoiden hyödyntämisen laajasti eri aihepiirien välillä.

Näille sivuille on koottu tietoa energia- ja ekotehokkuuden tutkimuksesta ja opetuksesta TTY:llä.

Haluatko pysyä ajantasalla TTY:n energia- ja ekotehokkuusalueen uutisista? - Tilaa  uutiskirje Potentiaali

 

 

 

Tutkimusuutisia TTY:n energia- ja ekotehokkuudesta

Aurinkovoiman vallankumous on alkamassa

Aurinkovoiman käyttö lisääntyy nopeasti. Uudessa tutkimushankkeessa lisätään suomalaisten yritysten tietoa aurinkovoimasta, jotta ne pärjäisivät kansainvälisessä kilpailussa

Tapa, jolla sähköä tuotetaan, on mullistumassa. Tänä päivänä jo viidennes kaikesta maailmalla rakennettavasta uudesta voimantuotantokapasiteetista on aurinkovoimaa. Toinen viidennes on tuulivoimaa ja kolmas vesivoimaa. Fossiilista polttoainetta käyttävien voimaloiden ja ydinvoimaloiden osuus jää alle puoleen.

– Aurinkovoiman tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu joka toinen vuosi, ja aurinkovoima kasvaa nopeammin kuin muut sähkön tuotantomuodot. Tämä mullistus on vyörymässä myös Suomeen, jossa aurinkovoimaa suunnitellaan koko ajan lisää, kertoo professori Seppo Valkealahti TTY:n sähkötekniikan laitokselta.

– Aurinkovoima muuttaa energia- ja verkkoyhtiöiden liiketoimintaa. Tulevaisuudessa ihmisillä on omat sähkövoimalat, joilla he tuottavat suuren osan kuluttamastaan sähköstä. He ostavat sähköä verkosta vain satunnaisesti. Siksi verkkoyhtiöiden täytyy muuttaa ansaintalogiikkaansa.

lue lisää

 

Kokeilemalla kohti kiertotaloutta

Tampereen uutta Hiedanrannan kaupunginosaa kehitetään kokeilevan kaupunkisuunnittelun avulla. TTY osallistuu kehittämistyöhön tutkimalla paikallisen bio- ja kiertotalouden ratkaisuja.

Hiedanrannan uusi kaupunginosa sijaitsee Näsijärven rannalla Lielahdessa, neljän kilometrin päässä Tampereen keskustasta lähteen. Kesällä yleisölle avattu Hiedanranta on vanhaa teollisuusaluetta. Ennen siellä sijaitsi Metsä Boardin sellutehdas.

Hiedanrannasta on tarkoitus tehdä uudenlainen, tiivis ja kaupunkimainen alue, jonne on tulossa jopa 20 000 asukasta. Tampereen kaupunki etsii uusia ratkaisuja alueen kehittämiseen Väliaikainen Hiedanranta -hankkeen avulla.

lue lisää

 

Energia- ja ekotehokkuus on yksi TTY:n neljästä profiilialueesta. Muita alueita ovat digitaalinen toimintaympäristö, terveysteknologia ja valoon perustuvat teknologiat. Lisätietoa muista profiilialueista löydät täältä. Kaikki TTY:n profiilialueet ovat monitieteellisiä.

Päivittäjä: Anna Pääkkönen, 06.11.2017 12:50.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, energia, ekotehokkuus