Asuntosuunnittelun tutkimus - Tampereen teknillinen yliopisto

Asuntosuunnittelun tutkimus

 

 

 

 

ASUTUT on asuntosuunnitteluun keskittyvä, Tampereen Teknillisen Yliopiston Arkkitehtuurin
laitoksella toimiva tutkimusryhmä. Tutkimusryhmän tavoitteena on käytännön asuntojen suunnitteluun
ja toteuttamiseen liittyvän ajankohtaisen sekä käytännön toiminnassa tarvittavan tutkimustiedon
tuottaminen. Johtoajatuksena tutkimustoiminnassa on kestävän asuntorakentamisen edistäminen,
sekä suunnittelun ja tutkimuksen yhdistäminen. Tutkimuksen pääteemoina ovat asukaslähtöisyys,
asuntorakentamisen typologia, kaupunkiasumisen uudet ratkaisut ja asuntorakentamisen toteutustekniikka
ja prosessit.

Päivittäjä: Noora Pihlajarinne-Lassila, 03.11.2014 14:14.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietoa tty:stä, asutut, asuntosuunnittelun tutkimus, tty, arkkitehtuurin laitos