Pori - Tampere University of Technology

Pori

TUT Pori

 

Pori unit of Tampere University of Technology conducts competitive high education technical science education and research services. We also participate to international research activities in our fields of expertise. Our modern renovated facilities in old cotton mill alongside Kokemäenjoki river, in the University Consortium of Pori, brings the university close to the people of Pori.

 

TTY Porissa voivat insinöörit, amk-insinöörit ja tekniikan kandidaatit suorittaa Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinnon. Jatkotutkintona on mahdollista suorittaa tekniikan lisensiaatin sekä tekniikan tai filosofian tohtorin tutkinto.

Tutkimustoiminta on kiinteässä yhteydessä opetusaloihin. Porin tutkimuksen painoalueita ovat liiketoimintaekosysteemit, verkostot ja innovaatiot, ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät, data-analytiikka ja optimointi, hyötypelit ja pelillinen oppiminen sekä verkon tietoturvaratkaisut. Tutkimusyhteistyötä tehdään yritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa myös kansainvälisissä projekteissa.

DID YOU KNOW? Pori has offered education since 1987. In total nearly 1200 Masters of science in Technology and 46 Doctors of science have graduated from Pori. Our unit is pioneer in combined local and distance teaching. We have several ongoing projects in research activities.

Porissa toimii myös Edutechin alainen täydennyskoulutusyksikkö Edupoint, joka tarjoaa yrityksille ja julkisille organisaatioille koulutusratkaisuja liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen kehittämiseen, asiantuntijuuden syventämiseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen.

Porin toiminnan yhteyshenkilö on professori Tarmo Lipping. Henkilökuntaan voit ottaa yhteyttä yhteistyö- ja koulutusasioissa.

 

Updated by: Marika Vapaala-Riikonen, 14.02.2017 13:14.
Keywords: education and studies, science and research, about tut